ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
118 หมู่ 8 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 032-598177
email : admin@napansam.go.th, saraban@napansam.go.thพิกัด GPS : 13.053682, 100.016401