ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

6/2564 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน สำหรับจ้างปรับปรุงอาคารหลังเก่า หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง