ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้รับเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้รับเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการนวัตกรรมแปรรูปขยะเปลือกไข่ ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง