ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เขตเลือกตั้งที่ 1-9

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-9 (ส.ถ. 4/4) และ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เขตเลือกตั้งที่ 1-9 (ส.ถ. 4/5)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง