ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง อาชญากรรมภาคประชาชน ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง อาชญากรรมภาคประชาชน ประจำปี 2564 งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ
ได้ให้ความรู้ การป้องกันอาชญากรรมที่จะมาในรูปแบบต่างๆ
เชิญชวนให้ประชาชนสามารถโหลดแอปพริเคชั่น Police I lert you เพื่อเป็นการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย โดยทันที

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง