ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

วันสงกรานต์วันที่ 13 เมษายน 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 9:00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม โดยมีคณะผู้บริหารพนักงานและประชาชนชาวตำบลนาพันสามเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง