ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

โครงการอนุรักษ์ขนมไทยโบราณ (เทศกาลเผาข้าวหลาม)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามได้จัดโครงการอนุรักษ์ขนมไทยโบราณ (เทศกาลเผาข้าวหลาม) ณ ทุ่งทานตะวัน บ้านคลองใหญ่หมู่ 7 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง