ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม รพสต.นาพันสาม รพสต.ดอนมะขามช้าง กศน.ตำบลนาพันสาม และ อสม. ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อแจกในกับประชาชนชาวตำบลนาพันสาม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง