ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

รณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 9 มกราคม 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามได้จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 มกราคม 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง