ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วตำบลนาพันสาม ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลาตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง