ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน

ประเภททั่วไป  ให้ดำรงตำแหน่ง  ในสายงานประเภทวิชาการ  ระดับ  ปฏิบัติการ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!