ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้เด็กต่ำกว่า 15 ปี เรื่องป้องกันการจมน้ำ ทั้งในบ้านและนอกบ้านตลอดจนป้องกันการเกิดภาวะการเกิดโรคต่างๆจากการจมน้ำ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถช่วยเหลือผู้จมน้ำไม่ให้เสียชีวิต โดยการ CPR ได้รับวิทยากรจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาพันสาม ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง