ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ สมานมิตร ผู้อำนวยการ รพ.สต.นาพันสาม ให้ความรู้ในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนโรงเรียนวัดนาพรม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง