ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

การประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ร่วมประชุมการประเมินตามโครงการรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 โดยสถาบันพระปกเกล้า ณ ศาลาการเปรียญวัดนาพรม หมู่ 8 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง