ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

โรงเรียนป้องกันและปราบปรามยุงลาย ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากมหกรรมรวมพลคนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 5

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 อบต.นาพันสาม ได้เข้าจัดงาน มหกรรมรวมพลคนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 5 
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูน ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี -

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดงานมหกรรม “รวมพลคนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 5” ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและพื้นที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น และบุคคลสนับสนุนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดีเด่น

งานนี้เป็นความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การดำเนินงานกองทุนฯ และขยายเพื่อสร้างเครือข่าย สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ที่เป็นการเสริมศักยภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯ แต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและผู้แทนภาคประชาชนใน 8 จังหวัดพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม จำนวนกว่า 1,200 คนเข้าร่วม

ที่มา : สำนักเลขาธิการฯ / สปสช. เขต 5 ราชบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง