ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.นาพันสาม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!