ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(OVER LAY)สายเลียบคลองเหมืองเจ๊ก หมู่ 7 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง