ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองระบายน้ำดี 18 หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 3 (ต่อจากเดิม) ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง