ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนตำบลนาพันสาม หมู่ที่ 8 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง