ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ขนมหม้อแกงเมืองเพชร (ป้าแทน) บ้านทวีศรี

ขนมหม้อแกงเมืองเพชร (ป้าแทน) บ้านทวีศรี

จำหน่ายขนมหวานทุกชนิดมากมายหลายหลาก  ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง
ลูกชุบ  ขนมชั้น  และขนมไทยมงคลต่าง ๆ 

รสชาติอร่อย ดั้งเดิมตามสูตรโบราณ

ผลิตที่ 47  หมู่ที่ 8  หน้าวัดนาพรม  ตำบลนาพันสาม  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

โทร.085-2936694 , 098-9349639 , 032-598107

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง