ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ฝอยทอง ป้าสายหยุด

ฝอยทองป้าทองหยุด

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 41 หมู่ 3 ตำบลนาพันสาม  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี

โทร 032-598-109

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง