ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

วัดนาพรม

เป็นที่ตั้งของเศียรพระศักดิ์สิทธิ์ สำหรับเศียรพระแห่งนี้  แต่เดิมเป็นพระประธานในอุโบสถหลังเก่า เป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลนาพันสาม
ต่อมาทางวัดนาพรม และชาวบ้านพยายามจะนำเศียรพระออกจากวิหาร  เพื่อนำมาไว้ด้านนอก พระและชาวบ้านพยายามจะนำออกมาหลายครั้ง
แม้จะจะช่วยกันยกหลายคนก็ไม่สามารถยกออกได้ ชาวบ้านเชื่อกันว่า ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเศียรพระองค์นี้ไม่อยากออกจากวิหารนั้นเอง

 

วัดนาพรมแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่  หมู่ 8 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี  บนเนื้อที่กว่า 16 ไร่ 

เป็นวัดเก่าแก่ที่ประวัติศาสตร์ยายนานและมีตำนานเล่าขานต่อกันมาหลายชั่วอายุคน โดยภายในวัดมีโบราณสถานที่เก่าแก่หลายแห่ง
อาทิ ศาาลาการเปรียญ กุฎิ พระปรางค์ เจดีย์ โดยเฉพาะพระอุโบสถและวิหารอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าและจวนจะลบเลือนเต็มที  โดยวิหารแห่งนี้เป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูน ขนาดยาว  12.3 เมตร
กว้าง  5.6 เมตร เจาะหน้าต่างด้านละ 2 บาน  สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนเป็น พ.ศ. ใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด

 

รวมทั้งยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่อีกจำนวนหลายองค์ประดิษฐานอยู่ข้างในวัดนาพรมแห่งนี้ด้วย

รวมถึงเศียรพระศักดิ์สิทธิ์และตลอดเวลาชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียงก็มักจะเข้าไปกราบไหว้บูชาและขอพรกันอยู่เรื่อยๆ
เนื่องจากเชื่อว่าขอสิ่งใดแล้วก็จะสมความปรารถนา สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับชีวิต และด้วยเหตุนี้เอง พระอุโบสถและวิหาร
เหล่่านี้จึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าความสำคัญต่อจิตใจของชราวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอด