ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ตั้งอยู่ที่ 118 หมู่ 8 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 032-598177 

ให้บริการประชาชนในเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ