โครงสร้างส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

วรวิสูตร ฉิมพาลี