ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

8/2564 ผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปูกระเบื้องพื้น อบต.นาพันสาม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะลง

 ประเภท : 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง